Letak – sve radionice

Radionice

Što je Znanstvena avantura?

Voda iz svih znanstvenih kuteva

Letak

Mikrosvijet jezera i lokvi

Kako izliječiti vodu?

Što znamo o slatkovodnim rakovima?

Rijeke i jezera Hrvatske čuvaju najveću raznolikost riba u Europi

Dinamična riparijska staništa – izazov za kopnene organizme

Primijenimo 3P pristup u istraživačkim projektima učenika na slatkovodnim staništima

Čuđenje i zahvalnost prema vodi

Kako se oduprijeti struji vode?

Letak

Je li moguć život u vodi s pokretnim sedimentima?

WASH program

Letak

Hidrološki ciklus

Procjena stanja vodotoka na temelju riba kao biološkog elementa

Hidroekologija bazirana na prirodnim rješenjima

Uloga ekosustava za pojedine segmente života

Letak

Kako stanje ekosustava utječe na ribe i kako ribe utječu na stanje ekosustava?

Buka u komunikacijskom kanalu – zvučna komunikacija kukaca u antropogenom okolišu

Buka u komunikacijskom kanalu

Globe unos podataka

Zašto su nam važna jezera i lokve

Zašto su nam slatkovodni rakovi važni?

Što nam otkrivaju stanovnici voda o svojoj okućnici?

Mikrofauna stajaćica

Dinamička riparijska staništa

Kiseline i lužine

Usporedbom do velikih zaključaka-komparativni pristup u poučavanju o ulogama ekosustava

Zašto su nam važna jezera i lokve?

Uloga vodenih beskralješnjaka u pružanju usluga slatkovodnim ekosustavima

GLOBE hidrosfera

Rad s učenicima u laboratoriju

Okoliš-voda, tlo i zrak

Letak

Voda i pročišćavanje vode

Zašto biti draguljar, a ne kemičar?

Kiseline i lužine

Sok crvenog kupusa kao prirodni indikator

Metode odjeljivanja – kromatografija

GLOBE program

Letak

Vjetrulja

Što je magla?

GLOBE hidrosfera za najmlađe

Što je tornado?

Unos GLOBE podataka

Konferencije

Konferencija GREEN2022