Letak – sve radionice

Radionice

Što je Znanstvena avantura?

Voda iz svih znanstvenih kuteva

Letak

Mikrosvijet jezera i lokvi

Kako izliječiti vodu?

Što znamo o slatkovodnim rakovima?

Rijeke i jezera Hrvatske čuvaju najveću raznolikost riba u Europi

Dinamična riparijska staništa – izazov za kopnene organizme

Primijenimo 3P pristup u istraživačkim projektima učenika na slatkovodnim staništima

Čuđenje i zahvalnost prema vodi

Letak

Je li moguć život u vodi s pokretnim sedimentima?

WASH program

Letak

Uloga ekosustava za pojedine segmente života

Letak

Kako stanje ekosustava utječe na ribe i kako ribe utječu na stanje ekosustava?

Buka u komunikacijskom kanalu – zvučna komunikacija kukaca u antropogenom okolišu

Zašto su nam slatkovodni rakovi važni?

Što nam otkrivaju stanovnici voda o svojoj okućnici?

Mikrofauna stajaćica

Usporedbom do velikih zaključaka-komparativni pristup u poučavanju o ulogama ekosustava

Zašto su nam važna jezera i lokve?

GLOBE program

Letak

Vjetrulja

Što je magla?

Što je tornado?

Konferencije

Konferencija GREEN2022