Program rada s nadarenima

Kroz radionice će biti formirano istraživačko ozračje u laboratorijskim uvjetima kao podloga učenja i poučavanja djece. Bit radionica jest poticati autonomiju djece u istraživanju, otkrivanju i rješavanju problema u sva četiri STEM područja. Učenici će se upoznati s prirodoznanstvenim pristupom i planiranjem znanstveno-istraživačkog projekta. Radionicama se razvijaju prirodoslovna pismenost i kreativnost učenika kroz oblikovanje originalnog istraživačkog pitanja i cilja vlastitog biološkog istraživanja, primjenjujući principe prirodoznanstvenog pristupa i svih stečenih STEM kompetencija.

Program radionica iz biologije predviđa aktivno uključivanje nadarenih učenika u istraživanje neposredne okoline i živih bića u njoj te upoznavanje s osnovnim elementima znanstvenih terenskih istraživanja u području biologije podzemnih vodenih organizama. Cilj radionica jest pružiti djeci slobodu i inspiraciju u vizualnoj percepciji vodenih organizama koji nastanjuju vodeni intersticij kao i kreativno i zabavno učenje o sićušnim životinjama koje žive u vodi između pokretnih sedimenata ispod i u obalama tekućica i njihovoj važnosti za održivost tekućica. Cilj radionica iz kemije je približiti svakom polazniku fizikalna i kemijska svojstva različitih anorganskih soli u obliku vodenih otopina kao i sve segmente laboratorijskog rada s najnovijom opremom.

Radionice

Je li moguć život u vodi s pokretnim sedimentima?
Moj originalni istraživački rad (biologija)
Analiza vodenih otopina anorganskih soli (kemija)
*više o pojedinoj radionici možete saznati klikom na ime radionice

Multimedija