Okoliš-voda, tlo i zrak

Provedba radionica pridonijet će razvoju interesa za prirodoslovlje i kemiju kod djece i mladih različite dobi. Djeca i mladi će u STEM laboratoriju sudjelovati u eksperimentima na temu vode i tla, te će se upoznati, primjereno svojoj dobi, s laboratorijskim suđem i osnovnim laboratorijskim tehnikama koje se koriste u kemijskom laboratoriju. Izvođenjem jednostavnih kemijskih pokusa, uz nadzor i pomoć znanstvenika, volontera i koordinatora, učit će o pojedinim svojstvima vode i tla, upoznavat se s pojmovima kao što su kiselost i lužnatost, zasićenost plinovima, ravnoteža reakcije, brzina kemijske promjene, taložni procesi, koloidne čestice, međučestične privlačne sile itd.

Kroz uočavanje promjena tijekom izvođenja eksperimenta i donošenje zaključaka, djeca i mladi razvijat će prirodoslovni način razmišljanja. Djeca će se upoznati s planiranjem eksperimenta, opažanjem promjena i izvođenjem zaključaka te će proširiti svoja znanja o vodi i učiti o svojstvima vode, kruženju vode u prirodi, vodi u našem tijelu, itd. Kroz radionice učenici će naučiti i samostalno moći opisati promjene energije prilikom kidanja i nastajanja kemijskih veza te će učiti o međudjelovanjima čestica (promjene agregacijskih stanja, sinteza iz kemijskih elemenata,…).

Osim eksperimenata u laboratoriju, djeca će aktivno sudjelovati i iskustveno učiti o važnosti bioraznolikosti, ekologije, očuvanja okoliša i sl. Učit će o načinima sadnje i brige o biljkama te o elementima u prirodi o kojima ovisi bioraznolikost (primjerice fotosinteza, vrste tla, načini dobivanja prirodnog gnojiva). Uz sve to, djeca i učenici upoznat će proces razvoja biljke od sjemena do proizvoda te načine izrade staništa za život i razmnožavanje kukaca. Sudjelovat će u otkirvanju brojnosti i različitosti voćnih vrsta lokalnog područja uz razvijanje svijesti o važnosti voćnih vrsta za okoliš i ljudsku prehranu te za održivost bioraznolikosti uz  razlikovanje voćnih vrsta u različitim fazama rasta i razvoja. Također, sudjelovat će u provođenju  adekvatne sadnje i njege voćaka ovisno o zahtjevima voćne vrste te će naučiti razlikovati najznačajnije pomotehničke i agrotehničke zahvate u uzgoju voćaka. U vrtu bioraznolikosti Amruševo sudjelovat će u berbi voća i determinaciji plodova određenih voćnih vrsta i sorti.

 

Radionice

„Vulkan“ (kiselost, lužnatost, plinovi)
„Eksplozija boja“ (površinska napetost, topljivost)
„Duga u epruveti“ (topljivost, gustoća, težina)
„Juha od kupusa“ (topljivost, lužnatost, plinovi, tekućina)
„Semafor/Plava boca“ (topljivost plinova u vodi, brzina kemijske reakcije, oksidacija/redukcija, indikatori)
„Nevidljiva tinta“ (kiseline, lužine, indikatori)
„Kameleon“ (kiseline, lužine, oksidacija, redukcija, indikatori, taloženje, koloidne čestice, indikatori)
„Srebrno zrcalo“ (topljivost metalnih soli, oksidacija/redukcija, energija kemijske reakcije)
Kemijska duga i šarena logorska vatra
Kemijski kokteli
Oplemenjivanje kovanica
Analiza vodenih otopina anorganskih soli
Od sjemena do sjemena
Dajmo ruku prirodi
Voće - izvor raznolikosti veličine, boja i okusa
Kako pravilno zasaditi i njegovati voćku u voćnjaku?
*više o pojedinoj radionici možete saznati klikom na ime radionice

Multimedija