Voda iz svih znanstvenih kuteva

Provedba radionica svoj temelj ima u proučavanju vode – iznimno važnog medija. Kroz radionice će se na kreativan i zabavan način učiti o vodi kao esenciji života za sva živa bića. Cilj radionica je izazvati čuđenje i zahvalnost prema vodi kod djece, formiranjem istraživačkog ozračja u laboratorijskim uvjetima i poticanjem autonomije djece u istraživanju, otkrivanju i rješavanju problema u sva četiri STEM područja.

Također, djeca će aktivnim uključivanjem u istraživanje o vrijednosti očuvanja čiste vode te u aktivnosti opažanja promjena u vodi (otapanje soli, promjene boje, zvuk vode,…) unaprijediti prirodoslovne, motoričke i digitalne kompetencije. Primjenom naprednih digitalnih tehnologija omogućit će se učenicima lakše i brže usvajanje znanja, a implementacijom praktičnih zadataka vezanih uz morfološke analize pojedinih svojti rakova omogućit će se primjena elemenata inženjerstva i matematike. Uz sve to, djeca će imati priliku primjenjivati matematičke metode u izračunavanju gustoće zooplanktonskih zajednica, kao i stjecati znanje o raznolikosti riba u Hrvatskoj.

Radionice

Kako izliječiti vodu?
Čuđenje i zahvalnost prema H2O
Što znamo o slatkovodnim rakovima?
Mikrosvijet jezera i lokvi
Ekotoni – sudar vodenog i kopnenog ekosustava
Rijeke i jezera Hrvatske čuvaju najveću raznolikost riba u Europi
Primijenimo 3P pristup u istraživačkim projektima učenika na slatkovodnim staništima
Dinamična riparijska staništa – izazov za kopnene organizme
*više o pojedinoj radionici možete saznati klikom na ime radionice

Multimedija