Uloga eko sustava za pojedine segmente života

Provedbom radionica želi se pružiti djeci raznih uzrasta aktivno uključivanje u istraživanje neposredne okoline i živih bića u njoj te upoznavanje s osnovnim elementima znanstvenih terenskih istraživanja u području biologije vodenih organizama, stajačica i zooplanktonskih organizama, faune tla te ekologije. Učenicima će se omogućiti doživljaj radosti znanstvenoga otkrića na terenu i u laboratorijskim uvjetima uz primjenu odgovarajućih alata i napredne digitalne tehnologije.

Cilj je radionica razviti svijest kod djece o zaštiti slatkovodnih organizama, prirode i okoliša te spremnost vlastitog uključivanja u aktivan rad u prirodi. Radionice pružaju slobodu i inspiraciju u vizualnoj percepciji vodenih organizama kroz kreativno i zabavno učenje o malim živim bićima koji žive u vodi i njihovoj važnosti za nas ljude. Djeca će moći sudjelovati u aktivnostima pronalaženja odgovora gdje žive vodeni beskralješnjaci u potocima, moći će prepoznati plivače i hodače među vodenim beskralješnjacima, razumjeti kako ribe mogu promijeniti stanište te dizajnirati ključne elemente slatkovodnog ekosustava u kojem je moguć život. Isto tako, radionice će im omogućiti shvaćanje ekološke vrijednosti malih stajaćica putem praćenja zajednica zooplanktona, kao i samostalni odabir primjerene metode za prikupljanje faune tla i prikaz podataka.

Radionice

Što nam otkrivaju stanovnici voda o svojoj okućnici?
Zašto su nam slatkovodni rakovi važni?
Zašto su nam važna jezera i lokve?
Raznolikost mikrostaništa – temelj opstanka ugroženih vrsta
Kako stanje ekosustava utječe na ribe i kako ribe utječu na stanje ekosustava?
Usporedbom do velikih zaključaka - komparativni pristup u poučavanju o ulogama ekosustava
Buka u komunikacijskom kanalu – zvučna komunikacija kukaca u antropogenom okolišu
*više o pojedinoj radionici možete saznati klikom na ime radionice

Multimedija