WASH program

Doprinos ove radionice očitovat će se u vidu podizanja svijesti, znanja i sposobnosti potrebnih za razvoj kompetencija obrazovnih radnika i učenika, koje će omogućiti zapažanje i samostalno vrednovanje ugroženosti i ekološkog stanja slatkovodnih ekosustava, razumijevanje potencijalnih utjecaja klimatskih promjena na slatkovodne ekosustave i razumijevanje razvijanja odgovarajućih strategija za njihovo očuvanje i povratak u prirodno stanje.

Razvijat će se kritičko mišljenje o ciljevima Programa globalnog razvoja za 2030., poznatijeg kao Agenda 2030 za održivi razvoj, s naglaskom na ciljeve 6. cilja održivog razvoja – SDG6 – pitka voda i higijenski uvjeti. Dodatno, radit će se na poboljšanju aktivnog korištenja multimedijskih aplikacija i razvijanja vještina koje će volonterima i nastavnicima omogućiti lakše i brže korištenje digitalnih, multimedijskih i zelenih izvora informiranja te modela poučavanja. Obrazovni radnici nakon radionica moći će unaprijediti stil poučavanja i ishode učenja na svim razinama didaktičkih i metodičkih programa prema principima UNESCO-IHE i programa WASH od UNICEF-a. Nadalje polaznici će razviti kompetencije za efikasniji prijenos znanja o tome kako ljudsko djelovanje utječe na kvalitetu vodenih staništa. Uz sve to, učenici će se upoznati s korištenjem sučelja simulacijske igre WEAP (Water Evaluation and Planning).

Radionice

Hidroekologija bazirana na prirodnim rješenjima (predavanje)
Utjecaji različitih tipova onečišćenja na ekološko stanje vodotoka (predavanje)
Što su to SDGs (ciljevi održivog razvoja) i o čemu nam govori SDG6? (predavanje)
Planiranje inovativnih rješenja baziranih na prirodi u području hidroekologije
Procjena stanja vodotoka na temelju riba kao biološkog elementa
Uklopimo SDG6 u poučavanje o značaju slatkovodnih ekosustava
*više o pojedinoj radionici možete saznati klikom na ime radionice