Utjecaji različitih tipova onečišćenja na ekološko stanje vodotoka (predavanje)

O predavanju: 

S onečišćenjem se svakodnevno borimo, no kako bi razumjeli kako ljudsko djelovanje utječe na kvalitetu vodenih staništa, predavanje će nam pomoći da razumijemo bolje. I djeca i odrasli kroz vještine vrednovanja ekološkog stanja mogu probuditi svijest okoline o važnosti ovog problema. 

 

Cilj predavanja : 

Razvoj kompetencija za prijenos znanja o tome kako ljudsko djelovanje utječe na kvalitetu vodenih staništa. 

Razvoj vještina vrednovanja ekološkog stanja vodotoka. 

Razvoj novih kompetencija terenskih vježbi temeljenih na mobilnoj tehnologiji 

Što sudionici mogu očekivati : 

Usvajanje kompetencija za prijenos znanja o tome kako ljudsko djelovanje utječe na kvalitetu vodenih staništa. 

Usvajanje vještina vrednovanja ekološkog stanja vodotoka. 

Usvajanje novih kompetencija terenskih vježbi temeljenih na mobilnoj tehnologiji