Procjena stanja vodotoka na temelju riba kao biološkog elementa

O edukaciji: 

Naučimo kroz igru i rješavanje problema kako razviti ekološku svijesti i odgovornosti prema slatkovodnim ekosustavima. 

Cilj edukacije : 

Demonstriranje protokola ekološkog vrednovanja vodenih staništa  temeljenog na ribama kao model organizmima. 

Razvijanje sposobnosti samostalnog vrednovanja ugroženosti slatkovodnih ekosustava korištenjem riba kao bioindikatora. 

Što sudionici mogu očekivati : 

Razvoj dijaloške i istraživačke motivacije nastavnika kako bi potaknuli djecu na aktivno učenje, rješavanje problemskih zadataka i za praktično djelovanje u zaštiti slatkovodnih ekosustava i ugroženih organizama. 

Razumijevanje i korištenje stečenih znanja u poučavanju djece određenih dobnih skupina. 

Sposobnost korištenja digitalne tehnologije u svrhu vrednovanja ekološkog stanja vodotoka te aktivnog korištenja stečenih znanja u poučavanju djece