Buka u komunikacijskom kanalu – zvučna komunikacija kukaca u antropogenom okolišu

Uzrast: 7. i 8. razred osnovne škole, Srednjoškolski uzrast

U današnje vrijeme prometnice postaju sve značajniji čimbenik promjena u okolišu. Buka koju stvaraju vozila može imati negativan utjecaj na životinjske vrste koje komuniciraju zvukom jer ometa njihovu komunikaciju, čime se smanjuje vjerojatnost uspješnog parenja i stvaranja potomstva. U ovoj vježbi proučavat ćemo utjecaj prometne buke na komunikaciju zvukom u kukaca. Najprije ćemo izmjeriti buku na tri različite udaljenosti od ceste te usporediti dobivene vrijednosti, kako bismo vidjeli dolazi li do promjena u razini buke s povećanjem udaljenosti. Zatim ćemo analizirati snimke zvučnih signala (pjesme) dvije vrste kukaca – jednog zrikavca i jednog skakavca, kako bismo ispitali čine li ih svojstva njihovih signala potencijalno ugroženima od prometne buke.