Zašto su nam važna jezera i lokve?

Naslov radionice: Zašto su nam važna jezera i lokve?

Ciljana publika: 10-ak osnovnoškolaca

Sadržaj radionice: Na uvodnom predavanju polaznicima radionice bit će predstavljena raznoslikost voda na kopnu, važnost slatkovodnih ekosustava, s posebnim naglaskom na stajaćice, kao i njihova ugroženost zbog specifičnih antropogenih utjecaja i globalnih klimatskih promjena.

Trajanje radionice: jedan školski sat