„Srebrno zrcalo“ (topljivost metalnih soli, oksidacija/redukcija, energija kemijske reakcije)

Ciljana publika: učenici 3.-6. ili učenici 7.-8. razreda: 20-30 učenika podijeljenih u 3-4 skupine

Sadržaj radionice: Učenici se podijele u skupine tako da u svakoj radionici/pokusu sudjeluje skupina od maksimalno desetak učenika, a svaku radionicu u trajanju od cca 30 minuta vodi jedan od demonstratora. Tijekom posjeta, učenici se cirkularno izmjenjuju i sudjeluju u sve tri ili četiri predviđene radionice.

Na početku, učenici se ukratko upoznaju s kemijskim suđem i pravilima i oprezom u eksperimentalnom radu. Učenici uz pomoć i asistenciju demonstratora samostalno sudjeluju u izvođenju pokusa (dodavanje kemikalija, pipetiranje, miješanje…). Promatra se promjena boje otopine ili obojenje plamena, promjena agregacijskih stanja, razvijanje plinova, i sl. Prilikom eksperimenta/radionice, učenici uočavaju i opisuju kemijska i fizikalna svojstva vode, uočavaju topljivost krutih i plinovitih tvari, utjecaj topline na brzinu kemijske reakcije, upoznaju se s pojmovima kiselo/lužnato, redoks reakcijama, kao i kiselo-baznim i redoks indikatorima, uče o građi atoma čija je posljedica različita boja plamena, svojstvima metale i legura, i sl.

Trajanje radionice: 2-3 školska sata