Voće - izvor raznolikosti veličine, boja i okusa

Ciljana publika: 10 polaznika

 

Djece vrtićke i predškolske dobi  (radionica 1)

Nakon uvodnog predavanja i slikovitog prikaza  plodova različitih voćnih vrsta i sorti (30 minuta), djeci će biti demonstrirana građa ploda, i svako dijete će dobiti po jedan plod koji će ukratko morati opisati temeljem vizualne procjene i nacrtati nakon čega će kroz raspravu nastojati zaključiti po čemu se plodovi razlikuju. Na kraju radionice djeca će degustirati plodove različitih sorti jabuke.

 

Trajanje radionice: dva školska sata

 

 

Učenici nižih razreda te 5. i 6. razreda osnovne škole (radionica 2)

U uvodnom predavanju djeci će biti objašnjena različitost morfoloških, fizikalno-kemijskih i senzornih svojstava voćnih vrsta i sorti (30 minuta). Uzorci plodova različitih sorti bit će podijeljeni svakom polazniku radionice. Isti plod će svatko morati opisati temeljem uočenih vanjskih obilježja (oblik, boja), utvrditi veličinu ploda (masu – laboratorijskom vagom, dimenzije (pomičnim mjerilom i kalibratorom) a dobiveni vrijednosti zabilježiti. Nakon utvrđivanja vanjskih svojstava, učenici će degustirati i pokušati procijeniti najvažnija obilježja okusa ploda na temelju informacija u uvodnom predavanju. Na temelju opažanja i dobivenih vrijednosti zaključiti će koje su osnovne razlike i svojstva po kojima se razlikuju plodovi različitih sorti unutar jedne voćne vrste.

 

Trajanje radionice: dva školska sata

 

Učenici 7. i 8. razreda osnovne škole i učenici srednje škole (radionica 3)

U uvodnom predavanju djeci će biti objašnjena različitost morfoloških, fizikalno-kemijskih i senzornih svojstava voćnih vrsta i sorti (30 minuta). Uzorci plodova različitih sorti bit će podijeljeni svakom polazniku radionice. Isti plod će svatko morati opisati temeljem uočenih vanjskih obilježja (oblik, boja), utvrditi veličinu ploda (masu – laboratorijskom vagom, dimenzije (pomičnim mjerilom i kalibratorom).

Na poprečnom i uzdužnom prerezu plodova utvrdit će detaljnu građu ploda, iscijediti sok (pomagalom ili ribežom) te pomoću refraktometra utrvrditi udio topljive suhe tvari u soku ploda. Dobivenim rezultatima za nekoliko različitih sorti usporediti će i zaključiti koja su najvažnija svojstva po kojima se  razlikuju plodovi. Nakon utvrđivanja navedenih svojstava, učenici će degustirati i procijeniti najvažnija obilježja okusa ploda na temelju informacija u uvodnom predavanju, te povezati rezultate vanjskog izgleda i dobivenih rezultata nakon degustacije.

 

Trajanje radionice: dva školska sata