Analizom pogodi koja je sol u vodi

Radionica započinje uvodnim predavanjem u trajanju od 40-ak minuta u kojem voditelj radionice polaznicima objašnjava zadatak i pravila rada. Svakom je polazniku radionice na raspolaganju sedam plastičnih bočica označenih šiframa (npr. A1, A2, A3, …, A7) u kojima se nalaze vodene otopine različitih anorganskih soli i drugi potreban pribor (epruvete, stalci za epruvete, boce štrcaljke s destiliranom vodom, pribor za pranje epruveta itd.). Miješanjem sadržaja bočica u epruvetama i opažanjem promjena koje se pritom zbivaju (npr. nastajanje taloga, boja i izgled taloga, promjene boja otopina i sl.) polaznici trebaju otkriti koja se otopina nalazi u kojoj od bočica. Radionica traje ukupno 3-4 školska sata. Optimalan broj polaznika u jednoj grupi je desetak.

Voditelj radionice: Izv. prof. dr. sc. Tomislav Portada je kemičar zaposlen na Institutu Ruđer Boškovid. Školovao se na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1998. diplomirao, a 2004. doktorirao kemiju. Bavi se znanstvenim istraživanjima u području sintetske organske kemije, stručnim aktivnostima u području hrvatskoga kemijskog nazivlja, nastavom kemije na više kolegija na Sveučilištima u Zagrebu i Rijeci, radom s darovitim učenicima i studentima te popularizacijom znanosti. Pokretač je i voditelj edukativno-popularizacijskog projekta “Kemijsko-inženjerske radionice HDKI-ja”. Dobitnik je državne „Nagrade Ivan Filipovid“ za znanstveni i stručni rad u 2019. godini i Državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti u 2021. godini.